Selvhjulpenhed

”Jeg kan” er en lille sætning med en meget stor betydning!

Det kan derfor være en aktivitet i sig selv, fx nå man skal i garderoben og tage overtøj på. Men hos os ved vi, at når vi giver tid og rum til det, forærer vi børnene et løft til deres selvværd.

For et barn kan selv små succeser nemlig have stor betydning for selvværdet. Troen på sig selv og egne evner styrkes, når de voksne viser tillid til, at barnet kan lære at klare mange ting selv. Ved at støtte barnet i stedet for at gøre det for dem, tager det ikke mange forsøg for at lære at lyne jakken, tage skoene på.

En vigtig del er også at vi inddrager børnene i hverdagens rutiner, fx dække bord, feje på legepladsen m.v. Det giver barnet en oplevelse af at være betydningsfuld for fællesskabet  Det gør sig også gældende, når børnene hos os har øje for hinanden og giver en hjælpende hånd, hvis en kammerat fx har problemer med at få vanterne på, hælde vand op i koppen eller at de kan trøste hinanden.

”Jeg er en god kammerat”, det bliver man stolt af.