Børnehuset

Om Klatretræet

Navnet "Børnehuset Klatretræet" skal symbolisere krop og bevægelse samt at det er et væksthus for trivsel og udvikling.

Læs tilsynsrapporten for Børnehuset Klatretræet

Traditioner

Vi tilbyder alsidige aktiviteter i forbindelse med årets traditioner og temaer, men også spontane kreative aktiviteter kan opstå ud af en leg eller et emne, børnene selv bringer på bane.

Vi holder fastelavn med udklædning og tøndeslagning, som regel fredag før fastelavn. Her møder vi ud klædte og synger fastelavn sange. I vuggestuen er det på stuerne og i børnehaven er det udendørs.

Til jul går vi med de største vuggestuebørn og børnehaven i kirken, hvor vi hører en fortælling og synger julesange.