Læseleg

Læseleg er et pædagogisk redskab som understøtter barnets sproglige udvikling.

I Helsingør kommune er det politisk vedtaget at børn, som scorer under 15 % i deres sprogvurdering, tilbydes læseleg.

Læseleg er et redskab, der gør det nemt for pædagoger at arbejde med børns sprog og den anerkendte metode dialogisk læsning. Læseleg giver samtidig børn gode læseoplevelser.

Børnene samles i en mindre gruppe tre gange om ugen og har ugens bog. De samles i samme gruppe og læser bogen og laver aktiviteter til den. På den måde får børnene appetit på ord og bøger og bliver samtidig bedre til at udtrykke sig med deres egne ord og dermed til at indgå i fællesskabet

Materialet er udviklet af Mary Fonden.

Vi ved at der er store forskelle på små børns sproglige kompetencer. Nogle børn har et nuanceret sprog og andre har et lille ordforråd, som kan gøre det udfordrende at gøre sig forstålig både i samspil med andre og i at udtrykke egne behov. Derfor er det vigtigt at vi voksne omkring barnet, så tidligt som muligt gør en stor sproglig indsats.