Pædagogik og læring

Livsduelighed

Pædagogisk kvalitet i dagtilbud i Helsingør kommune handler om at gøre børn livsduelige.

Dette gøres ved at tage udgangspunkt i barnets potentialer og skabe mulighed for , at børn progressivt kan tilegne sig de kompetencer, de har brug for at indgå i og bidrage til det samfund de er en del af, herunder til skole- og uddannelseslivet.

I Klatretræet skaber vi rammerne for, at børnene så vidt muligt kan mestre egen hverdag, og derved få succesoplevelser, som de kan bruge i mange sammenhænge.

Eksempelvis; har vi stort fokus på selvhjulpenhed. Indretter så børnene selv kan nå tingene, og opfodre dem hele tiden til at prøve selv, - eller med hjælpe fra en voksen.

Vi arbejder med at "børn hjælper børn", dette gør at børnene føler sig betydningsfulde i fællesskabet.

Nærværende samspil

Pædagogisk kvalitet betyder, at børn oplever nærværende samspil- mellem børn og pædagogiske medarbejdere og børn imellem-, hvor pædagoger støtter op om og udvikler børns selvinitierende leg og strukturerer pædagogiske aktiviteter, der udvikler og udfordre børns kompetencer og færdigheder.

I Klatretræet er vi voksne, børnenes rollemodeller. Vi er bevidste om at være tydelige, nærværende og deltagende voksne.

Vi giver børnene passende udfordringer og skaber en hverdag og aktiviteter, som skubber børnene i deres udvikling til det som er deres nærmeste udviklingszone

Børnefællesskaber

Pædagogisk kvalitet handler også om, at leve det gode børneliv, som en selvstændig livsperiode. Det betyder, at alle børn uanset baggrund indgår i kreative - og eksperimenterende børnefællesskaber, hvor relationer udvikles på tværs og hvor børnene oplever at have indflydelse og medbestemmelse.

I Klatretræet har vi et årshjul, som tager højde for den børnegruppe, som er der. Her går vi ind og sætter sociale mål og laver handleplaner sammen med forældrene.

Vi har en hverdag med aktiviteter og hverdags gøremål, hvor vi alle har en rolle for at fællesskabet fungerer.

I dagligdagen har børnene, så vidt det er muligt indflydelse og medbestemmelse på leg og indhold i aktiviteterne.

Vi har fokus på, at skabe inkluderende fællesskaber, hvor alle, uanset handicaps, udfordringer eller almindelige kan indgå.