Pædagogiske læreplaner

Vi er et væksthus for børnenes udvikling.

I vores planlægning sætter vi mål i forhold til børnenes nærmeste udviklingszone, dette gælder både i forhold til det enkelte barn og i forhold til børnegrupper. Vi planlægger for en given periode ad gangen, der kan spænde over et antal uger eller måneder. Vi tilbyder alsidige aktiviteter der skaber et læringsrum, hvor børnenes kompetencer styrkes og udvikles. Aktiviteterne kan både være planlagte og spontant opståede, og vi evaluerer løbende for at sikre, at arbejde i en retning, der følger børnenes spor og behov for udvikling. Vi lægger vægt på, at børnene tilegner sig erfaringer og kompetencer, der gør dem til livsduelige mennesker – dvs. at have styrke og evne til videre hen i livet at fungere, udvikle sig og træffe egne valg.

Vores pædagogik baseres med fokus på de pædagogiske læreplaner, der blev vedtaget ved lov i 2004, og revideret til de styrkede pædagogiske læreplaner i 2018.

Da vi er en bevægelsesinstitution, indeholder alle vores pædagogiske aktiviteter et særligt fokus på grov- og finmotorik.

De pædagogiske læreplaner indeholder 6 temaer:

Vi er et væksthus for børnenes udvikling. I vores planlægning sætter vi mål i forhold børnenes nærmeste udviklingszone, dette gælder både i forhold til det enkelte barn og i forhold til børnegrupper. Vi lægger vægt på, at børnene tilegner sig erfaringer og kompetencer, der gør dem til livsduelige mennesker – dvs. at have styrke og evne til videre hen i livet at fungere, udvikle sig og træffe egne valg.

Aktiviteterne

Vi planlægger for en given periode ad gangen der kan spænde over et antal uger eller måneder. Vi tilbyder alsidige aktiviteter der skaber et læringsrum, hvor børnenes kompetencer styrkes og udvikles. Aktiviteterne kan både planlagte og spontant opståede, og vi evaluerer løbende, for at sikre at arbejder i en retning, der følger børnenes spor og behov for udvikling.

I kreative aktiviteter giver fordybelse børnene mulighed for at vise, hvem de er, og hvad de kan. Ud over, at udvikle finmotoriske færdigheder, inspirerer børnene hinanden og ser sig selv og hinanden på nye måder. Via kreative aktiviteter sammen med de andre børn og voksne får børnene en oplevelse af at deltage i et fællesskab.

Som læringsrum bruger vi både de indendørs og udendørs faciliteter i vores institution samt vores fantastiske nærmiljø, der rummer både skov, sø og strand.