Bevægelsespolitik

Bevægelsespolitikken er et pædagogisk redskab, vi trækker på i planlægning, gennemførelse og evaluering af alle pædagogiske aktiviteter i vores to børnehuse.

Politikken understøtter læreplanstemaet Krop og bevægelse, og bidrager samtidig med sit indhold til vores arbejde med de 5 øvrige temaer i de pædagogiske læreplaner.