Samarbejdspartnere

Vi har et samarbejde med DGI, som kommer og holder kursus med medarbejderne en gang om året. Det er også på denne måde at vi bliver recertificeret.

Dette kursus bliver aftalt ud efter hvad der er behov i hverdagen. Vi har haft temaer som cykellege, bevægelse og inklusion og bevægelse ved skov og strand. På denne måde lærer vi at bruge vores nærmiljø og blive inspireret til nye lege og aktiviteter, som vi kan lave med børnene.

Vi bruger Hornbæk hallen i vinterhalvåret. og i sommerhalvåret bruger vi de udendørs faciliteter. Vi bruger også deres udendørsområde, når vi træner cykelsikkerhed med de kommende skolebørn.

Vi besøger de forskellige lokale tilbud der er eks. biblioteket. Vores havn, som der også har undervisning fra Øresundsakvariet om sommeren.

Vi deler Bryghuset, som er en længe af skovløberens gård, med skolen og sfo og fritidsklubben. Bryghuset har faciliteter så vi kan komme indendørs når vi er i skoven. Der findes der materialer om skovens flora og fauna. Der ligger også en kåte som vi også bruger. eks. til bål og at komme i læ i.

Et fantastisk sted som børnene får et stort lærerigt udbytte af.

Når vi afholder vores børnefestival er der samarbejde med Hornbæk by's lokale forretninger, som støtter denne dag.