Børn og bevægelse

Vi har været DGI certificeret siden 2011.

Vi har i mange år haft fokus på bevægelse.

Det betyder at vi i det daglige aktiviteter har fokus på at få bevægelse integreret.

Vi indretter vores inde og ude miljø, således at børnene udfordres motorisk. Og hele tiden bliver præsenteret for passende udfordringer.

Vi cykler med vores kommende skolebørn. De har cykler med og cykler i vores nærområde og i skoven eller omkring søen.

Vi har hvert år i uge 41 "Hej, skal vi lege?" i samarbejde med Trygfonden og Bobbles. 

Vi har et slogan, for vores værdier omkring bevægelse. GUF, glæde, udfordring og fællesskab