Forældresamarbejde

Åbenhed, tydelighed, tryghed og tillid er således vigtige nøgleord i et godt forældresamarbejde.

Pædagogisk paraply

Pædagogisk kvalitet forudsættes af et godt forældresamarbejde.

Samarbejdet med forældrene handler både om det daglige samarbejde om det enkelte barns trivsel, samt det formelle samarbejde i forældrebestyrelser mm.

I Klatretræet, bruger vi forældre som en ressource og ved at det kun er i det gode samarbejde, imellem dagtilbud og forældre, at barnets trivsel og udvikling får de bedste betingelser.

Vores forældre er meget velkomne, både i dagligdagen og ved aktiviteter.

Vi syntes at det er vigtigt, at få afstemt forventningerne fra starten, så man er klar over, hvad vi som dagtilbud tilbyder.