Fysiske rammer

Vores vuggestue ligger på Bøghsvej 2 med plads til 40 børn.

De er fordelt på 3 stuer i alderen 0-3 år. Stuerne hedder Mejserne, Uglerne og Spætterne. Vi har i midten af huset et stort bevægelsesrum. Vores køkken ligger centralt i huset.

Vores hus er indrettet i områder, så det både kan inddeles i mindre zoner og større zoner som giver plads til at udforske mere af huset og gå på besøg hos børn og voksen på de andre stuer. Dette er for at tilgodese de forskellige behov og udviklingszoner hvert barn har.

Vi har en god legeplads med mulighed for motorisk udfoldelse. og masser af udfordringer. Vi prioriterer højt at komme ud.