Bevægelsespolitik

Bevægelsespolitikken er et pædagogisk redskab, vi trækker på i planlægning, gennemførelse og evaluering af alle pædagogiske aktiviteter i vores to børnehuse.

Politikken understøtter læreplanstemaet Krop og bevægelse, og bidrager samtidig med sit indhold til vores arbejde med de 5 øvrige temaer i de pædagogiske læreplaner.

Vores vision er, at børnene udvikler sig til livsduelige mennesker, der kender deres egne ressourcer og grænser. Vi lægger fundamentet til, at de i stigende grad lærer at tage ansvar for eget liv og indgå ansvarligt i fællesskab med andre.

Vi arbejder med tre grundlæggende værdier:

Glæde

Vi lægger vægt på, at de i aktiviteterne oplever glæde og bliver fortrolige med at mærke og udtrykke egne følelser og behov.

Udfordring

Vi understøtter denne udvikling ved at udfordre børnene kropsligt og læringsmæssigt.

Fællesskab

Børnene mødes af et pædagogisk personale, der via bevægelsesaktiviteter sikrer, at alle børnene føler sig betydningsfuld og inkluderet i fællesskabet.

Målene for børnene fastsættes og evalueres løbende i forhold til deres nærmeste udviklingszoner.

Børnene er sammen med nærværende voksne, der tæt følger deres trivsel og udvikling. De mødes som enkeltindivider med forskellige styrker, og de kan være trygge ved, at de voksne skaber passende udfordringer for hver enkelt. Dette foregår i et læringsrum, hvor der er plads til at lege og tumle, og hvor de voksne er gode rollemodeller, der ikke er bange for at lege med.

Vores lege- og bevægelsesmiljø giver børnene mulighed for at udfolde sig på en måde, hvor alle sanserne kommer i spil. Bevægelsesaktiviteterne i husene er alsidige - de opstår både spontant og planlagt. De planlagte aktiviteter bliver rammesat af pædagogisk personale, der har specifik viden om børns motoriske udvikling. Derud over bruger vi vores fantastiske nærmiljø, der er skov, strand og sø som læringsmiljø. Her stimuleres og udfordres børnene også motorisk og sansemæssigt