Indblik i barnets hverdag

Vi inviterer jer indenfor i jeres barns hverdag hos os.

Vi bestræber os på at skabe en kultur, hvor I som forældre føler Jer velkomne og inviteret ind i jeres barns liv i institutionen. Vores opgave er at tydeliggøre Jeres barns hverdag i hos os for Jer. Hvad optager for tiden barnet? Hvem leger hun med? Hvad lærer han her hos os? Hvordan har hun haft det i dag? osv. Ud over den daglige snak, når I kommer og går, dokumenterer og informerer vi via dagbøger, nyhedsbreve, forældresamtaler, forældremøder, bestyrelsesmøder og via NemBørn. 

I er dem, der kender Jeres barn bedst. Derfor er det omvendt også vigtigt, at I i hverdagen fortæller os om, hvordan I oplever Jeres barn trives. Dialog med fokus på Jeres barns trivsel i institutionen, men også på barnets trivsel generelt, er nødvendig, hvis vi sammen vil skabe de bedste udviklingsbetingelser for lige netop Jeres barn. Derfor vægter vi kommunikationen i hverdagen højt, og har I eller vi brug for en snak, finder vi altid tid til det.