Åbenhed, tydelighed, tryghed og tillid er vigtige nøgleord i et godt forældresamarbejde.

Respekt, åbenhed og lydhørhed er vigtige ingredienser i et velfungerende forældresamarbejde. Familier er meget forskellige, og vi finder det vigtigt at møde alle børn og familier ligeværdigt. Vi tror på, alle har noget at bidrage med og alle vil institutionen det bedste. Derfor forsøger vi også, så vidt det overhovedet er muligt og forsvarligt for gruppen som helhed, at tage individuelle hensyn og møde både børn og forældre med respekt for og plads til deres ideer, værdier og oplevelser.

Omvendt forventer vi også, at I som forældre respekterer, at vi har et ansvar overfor alle børn og forældre samt over for den pædagogiske linje i institutionen. Dette ansvar gør, at vi i hverdagen må foretage prioriteringer, som udover individuelle hensyn også tilgodeser den samlede gruppe af børn, personaler og familiers interesser, samt et hensyn til faglige aspekter som pædagogik og læring. Vi kan ikke altid gøre alle 100% tilfredse, men vi vil rigtig gerne prøve.

Åbenhed, tydelighed, tryghed og tillid er således vigtige nøgleord i et godt forældresamarbejde. Har vi det, er der et fundament for konstruktiv dialog, hvor vi i samarbejde skaber nogle trygge og udviklende rammer for Jeres barns hverdag.