Tværfagligt forum

Tværfagligt Forum er et lokalt forum, hvor udfordringer der giver anledning til bekymring, kan bringes op til tværfaglig drøftelse i hver enkelt institution. Ved møderne deltager sundhedsplejerske, talepædagog, psykolog, sprogvejleder, ledelse samt den pædagog, der er tilknyttet det barnet.

I Tværfagligt Forum får medarbejderne hjælp, supervision og praktisk vejledning i forhold til udfordringer, der kan handle om f.eks. en børnegruppe eller om et enkelt barn. Målet er at styrke den inkluderende tilgang til barnet/børnene og iværksætte foranstaltninger, der løses af det pædagogiske personale i institutionen – fremfor at hente ekspertise udefra.

I Vores børnehus afholdes møderne ca. én gang om måneden.

Datoerne er: 29/8, 26/9, 24/10, 28/11, 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5

 

Åbningstider

Vuggestuen og børnehaven
Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.45-16.30