Aktiviteter

Vores lege- og bevægelsesmiljø giver børnene mulighed for at udfolde sig på en måde, hvor alle sanserne kommer i spil. Bevægelsesaktiviteterne i husene er alsidige - de opstår både spontant og planlagt. De planlagte aktiviteter bliver rammesat af pædagogisk personale, der har specifik viden om børns motoriske udvikling. Derud over bruger vi vores fantastiske nærmiljø, der er skov, strand og sø som læringsmiljø. Her stimuleres og udfordres børnene  også motorisk og sansemæssigt

Åbningstider

Vuggestuen og børnehaven
Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.45-16.30