Forældremøder

Forældremøder er et vigtigt sted at blive informeret

To gange om året afholder vi forældremøde, ét i foråret og ét i efteråret. Typisk kommer der til mødet i foråret en oplægs holder vedrørende et relevant emne, der er aktuelt for institutionen eller andet vi er optaget af og gerne vil dele med jer. Forårsmødet kan også være af social karakter, fx fælles spisning, socialt samvær eller møde på dit barns stue.

Mødet i efteråret er af mere formel karakter, og det er også her, der er valg til forældre bestyrelsen. Vi har en tydelig og stærk forældre bestyrelse.

Åbningstider

Vuggestuen og børnehaven
Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.45-16.30