Forældresamarbejde

Åbenhed, tydelighed, tryghed og tillid er således vigtige nøgleord i et godt forældresamarbejde.

Pædagogisk kvalitet forudsættes af et godt forældresamarbejde.

Samarbejdet med forældrene handler både om det daglige samarbejde om det enkelte barns trivsel, samt det formelle samarbejde i forældrebestyrelser mm.

I Klatretræet, bruger vi forældre som en ressource og ved at det kun er i det gode samarbejde, imellem dagtilbud og forældre, at barnets trivsel og udvikling får de bedste betingelser.

Vores forældre er meget velkomne, både i dagligdagen og ved aktiviteter.

Vi syntes at det er vigtigt, at få afstemt forventningerne fra starten, så man er klar over, hvad vi som dagtilbud tilbyder.

Åbningstider

Vuggestuen og børnehaven
Mandag til torsdag: kl. 06.30-17.00
Fredag: kl. 06.45-16.30